Brainstorm kerk van het vliegende spaghettimonster

 • Wat is het? 
 • Wat is jullie doel? 🡪 Gedachte achter het geloof?
 • Hoe is het ontstaan?
 • Hoe ziet een dienst er uit?
 • Wat halen uit het geloof?
 • Geloven ze echt in een spaghettimonster?
 • Wat is de meerwaarde van het bier drinken en spaghetti eten?
 • Is het een satire op het echte geloof?
 • Overeenkomsten met andere religie.
 • Verschillen met andere religie.
 • Wat vinden aanhangers van andere religie nou van het vliegende spaghettimonster? (bijv. christenen en moslims bevragen).
 • Worden aanhangers van het VSM serieus genomen?
 • Relatie tussen het VSM en wetenschap?
 • Geloven jullie echt wat jullie zeggen? 🡪 alleen mensen aan het denken zetten.
 • Wanneer is iets een geloof.`
 1. Wereld wijde web: Wat is er al over te vinden? 
 2. Mindmap / poster / folder / boekje 🡪 vernieuwend

Research Spaghettimonster

Wat is het? (Ronja)

Het Vliegend Spaghettimonster is (in hun ogen) een geloof. Volgens de geloofsovertuigingen van HVS dragen de aanhangers een vergiet op het hoofd, zelfs op de pasfoto’s. In 2016 is een aanhanger, ook wel een pastafari genoemd, in hoger beroep gegaan omdat haar pasfoto met het vergiet op haar hoofd niet geaccepteerd werd. Echter heeft de Raad van State het besluit genomen om HVS niet als geloof te beschouwen. 

https://www.ad.nl/binnenland/mienke-krijgt-haar-zin-niet-pastafarisme-is-geen-godsdienst~a3ebd386/?referrer=https://www.google.com/

Wat is het doel?

Het doel van de pastafari is vrij simpel:

“Het Vliegend Spaghettimonster (oorspronkelijk Engels: Flying Spaghetti Monster ofwel FSM) is de god van het Pastafarisme, de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster, een religie, welke kritisch is naar de huidige maatschappij en andere religies, maar deze wel in de waarde laat. Onze kerk staat voor gelijkheid voor iedereen. We hebben geen strenge regels, alleen 8 ‘liever-nietjes’”

Met de ‘liever-nietjes’ proberen ze ongedwongen regels uit te schrijven. 

Neem bijvoorbeeld regel 3: Ik heb echt liever niet dat je… mensen beoordeelt op hoe ze eruit zien, hoe ze zich kleden, hoe ze praten of hoe ze lopen, maar wees gewoon vriendelijk, oké? O, en laat dit eens doordringen: vrouw = mens. man = mens. Precies hetzelfde. De één is niet beter dan de ander, tenzij we het over mode hebben en sorry, dat heb ik aan vrouwen gegeven en een paar mannen die toevallig het verschil weten tussen lila en violet.

Respect lijkt dus een grote rol te spelen in dit ‘geloof’. Echter wordt gezelligheid, bier drinken en pasta eten ook veel genoemd op hun website. 

“Onze diensten staan vooral in het teken van gezelligheid. Zo eten we pasta, drinken we bier en discussiëren we over het geloof en de maatschappij.”

Hoe is het ontstaan? (Thom)

Het pastafarisme kwam in 2005 van de grond in de staat Kansas in de Verenigde Staten. De staat Kansas had bepaald dat het scheppingsverhaal uit het christendom naast de evolutietheorie onderwezen diende te worden. Een natuurkundestudent genaamd Bobby Henderson schreef hierop een satirisch getoonzette ‘Open Brief’ aan de politici. Henderson verdedigde dat in het onderwijs ook het verhaal van het Vliegende Spaghettimonster opgenomen diende te worden, omdat hij geloofde dat het spaghettimonster de aarde had gemaakt. Nadat hij deze Open Brief op zijn homepage zette, ging het los: Hendersons oproep werd een mondiale einternet-hit. Hierna ontstond in diverse landen een kerkgenootschap. Bobby Henderson profileerde zich als profeet van het Vliegende Spaghettimonster. Ook schreef hij in 2006 een eigen soort heilig boek, een parafrase op de Bijbel en Koran: The Gospel of the Flying Spaghetti Monster. Naast dit ‘heilige boek’ kent de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster een eigen versie van de tien geboden, de zogeheten Acht Liever-Nieten (I’d Really Rather You Didn’ts). Twee geboden ontbreken omdat, naar analogie met Mozes die de stenen tafelen waarop de wet geschreven was kapot gooide, de piraat Mosey deze had gesloopt. In 2015 kreeg het geloof volledige erkenning in Nieuw-Zeeland. In Nederland kreeg de kerk in januari 2016 erkenning als officiële kerk en een eigen kerkgebouw in Nijmegen. Ook in onder meer Emmen hebben de ‘pastafarians’ een eigen gebouw. Twee bekende Nederlanders die zich tot de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster rekenen zijn Arjen Lubach en Georgina Verbaan.

https://historiek.net/pastafari-vliegende-spaghettimonster/81953/

Deze Kerk parodieert gevestigde godsdiensten. Ze kent heilige boeken, waaronder The Gospel of the Flying Spaghettimonster, alsmedeThe Loose Canon, dat onder meer The Old Pastament, The New Pastament en The Official Pastafarian Prayer Book bevat. In The Gospel of the Flying Spaghettimonster wordt verhaald dat deze godheid op een berg advies geeft aan Mosey, de eerste piraat, in de vorm van tien stenen tabletten. Op weg naar beneden laat Mosey twee van de  stenen tabletten vallen, zodat er nog maar acht over zijn. Elke tablet bevat een gebod (de ‘liever-nietjes’). Daar er twee tabletten gebroken zijn, kent de Kerk acht geboden.

 Hoe ziet een dienst er uit?

Wij komen samen in lokale kerken en tijdens evenementen. Onze diensten staan vooral in het teken van gezelligheid. Zo eten we pasta, drinken we bier en discussiëren we over het geloof en de maatschappij.

 Het ziet er uit als een ‘normale’ kerkdienst. Er wordt gezongen en er is een ‘predikant’ die verteld over het geloof. Het drinken van bier en het eten van spaghetti is niet terug te zien in dit filmpje. Waarom specifiek bier en spaghetti?

Voor de vraag: wat halen ze uit het geloof zouden we een interview moeten afnemen.

Interview: Michael Afanasyev. I am a Pastafarian and a priest in the Church of the Flying Spaghetti Monster. 

—–Geloven jullie echt wat jullie zeggen?——- (Ronja)

Wat is geloof?

Voor de woorden religie, geloof en godsdienst zijn er veel brede betekenissen te vinden. 

“Geloof in een God, goden of het transcendente dekt de lading van religieus zijn niet. Religie is de grenservaring die het alledaagse overstijgt. Als mensen aangeven zich alleen in de natuur, of juist samen met anderen, verbonden te voelen met de aarde en de kosmos, dan raakt dat aan religiositeit.”

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/religie-wat-is-dat-eigenlijk~b7ee329c/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Ergens in de evolutie van de mens moet religie ontstaan zijn. Michiel van Elk, cognitief neurowetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam en gespecialiseerd in religie, legt uit: “Waarschijnlijk is religie ooit ontstaan als bijproduct. Door de manier waarop ons brein ging werken, konden we ons dingen gaan voorstellen als leven na de dood, ons doel op de wereld en onsterfelijkheid.” Fenomenen waar onze voorouders geen aanstichter voor konden aanwijzen, zoals de beweging van planeten, vulkaanuitbarstingen en bliksem, schreven ze toe aan hogere machten. Dit primitieve geloof hielp hen de wereld te begrijpen. Van Elk: “We begonnen betekenis te zien in gebeurtenissen en gingen in geesten en demonen geloven.”

Wanneer mensen in hogere machten gingen geloven is moeilijk te bepalen, maar de meer moderne vorm van religie is een vrij recente uitvinding. Vanaf zo’n tienduizend jaar geleden ontstonden namelijk de grotere en complexere samenlevingen en begonnen mensen te geloven in morele goden. Dit religieuze element bevorderde de samenwerking en verbinding tussen grote groepen mensen. “Als samenlevende groepen groter worden, lukt het niet meer om iedereen in de gaten houden. Geloven in een God die je beloont als je je goed gedraagt en straft als je je niet aan de regels houdt, was de oplossing”, volgens Van Elk.

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/waar-komt-religie-vandaan/

Conclusie? Is VSM nou een geloof/religie/satire of niet? Waarom is het niet als religie erkend?

Geloven ze echt in een spaghettimonster? (Liam)

De meeste pastafarians geloven niet echt in het Vliegende Spaghettimonster. Echter, wanneer hier naar gevraagd wordt zullen de meesten zeggen dat ze er wél in geloven. De reden hiervoor is dat ze namelijk met de kerk van het vliegende spaghetti monster een bericht willen overbrengen.

Het hele idee van het VSM is ontstaan in 2005 in een brief van Bobby Henderson aan de onderwijsraad van Kansas in de V.S. waarin hij protesteerde tegen de religieuze indoctrinatie op scholen. Hij stelde dat er niet meer bewijs voor het bestaan van God, Allah, Jahweh enzovoort is dan er bewijs is voor het VSM. De logica was dat als ze kinderen zouden leren over de Grote Hemelse Vader die je eeuwig zou straffen voor het eten van schaaldieren, de kinderen ook zouden horen over Zijn Noedelige Aanhangsel.

Later werd de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster ook ingezet om ongelijkheid tussen religies aan het licht te brengen. Nadat de Oostenrijker Niko Alm in de Oostenrijkse wetgeving ontdekte dat men voor religieuze redenen hoofdbedekking mocht dragen kreeg hij het idee om een vergiet te dragen op zijn rijbewijs. Na een tweejarige juridische strijd won hij deze zaak en mocht hij een vergiet dragen op officiële identiteitsbewijzen.

De clou is echter dat het hele idee achter deze religie alleen werkt zolang iedereen beweert echt te geloven en dat hun overtuigingen niet onderdoen voor degenen die geloven in het ‘populaire’ dogma van Judea-Islamitische religies zoals het christendom. Iedere religie is volgens hen verzonnen en door in deze religie te geloven willen ze de belachelijkheid van alle andere geloven, die bijvoorbeeld geloven dat een man een hele zee in tweeën heeft gespleten, aantonen.

Wat is de meerwaarde van het bier drinken en spaghetti eten?

Het eten van spaghetti wordt in de kerk van het Vliegende Spaghettimonster sterk aangemoedigd (maar niet verplicht). Het wordt gezien als het lichaam van hun schepper in tegenstelling tot het brood in de Katholieke kerk wat technisch gezien mensenvlees is in hun ogen.

Op hun feestdag Pastover/Pastach (wat toevallig samenvalt met Pasen) komen familieleden als piraten verkleed bij elkaar en delen ze, onder genot van Spaghetti, momenten waarop ze ooit geraakt zijn door Zijn Noedelige Aanhangsel.

Gedurende Ramendan (wat toevallig samenvalt met Ramadan) eten ze een aantal dagen in de maand alleen maar instant noodles en denken ze terug aan hun tijd als hongerige studenten. Er wordt niet gevast en gebeden aangezien dat in strijd zou zijn met hun morele normen als Pastafariërs. 

Over het drinken van bier gedurende het leven wordt niet veel verteld, al wordt het drinken van deze drank wel aangemoedigd . Wel staat in steen dat er in de hemel een vulkaan is die oneindige hoeveelheden bier uitspuwt. Er kunnen ook andere vloeibare verfrissingen voor hen die geen bier lusten uit voortvloeien, een voorbeeld hiervan is rum wat hoogstwaarschijnlijk de voorkeur krijgt bij piraten (zij waren volgens het geloof de eerste Pastafariërs).

Is het een satire op het echte geloof?

Kort gezegd, ja. Het geloof wordt veelal ook als satirische reactie op ander geloven gezien.

Zoals hierboven te zien is komen veel aspecten van dit geloof verdacht veel overeen met de andere grote religies. Het verschil is dat ze sommige aspecten erg versterken waardoor de, in hun ogen, belachelijkheden van de andere geloven duidelijker worden gemaakt. Elk aspect van hun geloof is een scherpe, humoristische en vooral kritische reactie op de gevestigde religies.

https://www.quora.com/Are-Pastafarians-allowed-to-eat-Pasta

https://www.quora.com/Do-people-actually-worship-the-Flying-Spaghetti-Monster-in-pastafarianism-or-is-it-only-a-mockery-of-religion

https://en.wikipedia.org/wiki/Flying_Spaghetti_Monster

https://flyingspaghettimonster.wikia.org/wiki/Beer_Volcano

Satire? In de vorm wel, maar ze geloven echt in hun overtuigingen.

(https://vimeo.com/31543194)

(https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2018/08/ik-ben-overtuigd-pastafari-mijn-geloof-is-serieus)

(I, pastafari Documentaire)

(https://www.youtube.com/watch?v=2WRspwqwLhI)

Overeenkomsten met andere religie: (Mila)

Zoals al voorheen beschreven, wordt het vliegende spaghettimonster door velen dus gezien als een satire  naar andere religie en doen ze heel veel dingen bespottelijk na. Zo hebben ze een eigen versie op de 10 geboden (zoals in het Jodendom, Christendom en Islam), namelijk de 8 liever-nieten. Verder hebben ze ook een heilig boek  en feestdagen (tegelijkertijd met pasen en ramadan), houden ze ook diensten waarbij een ‘predikant vertelt over het geloof en hebben ze ook (sinds 2016 in Nederland) een officieel erkende kerk en mogen ze zelfs met een vergiet als hoofddeksel op hun identiteitsbewijs, net zoals moslims een hoofddoek mogen dragen. . 

Verschillen met andere religie: 

Verschillen met andere religie zijn onder anderen dat de Raad van State het besluit heeft genomen om HVS niet als geloof te beschouwen. Deze keuze is gebaseerds op het volgende: …….

Aanhangers van het VSM volgen geen strenge leefregels (, ze doen bijvoorbeeld niet aan vasten en bidden), maar ze proberen zich te houden aan de liever-nietjes. Vele aanhangers zijn ook niet echt overtuigd van hun geloof (ook al zeggen ze vaak van wel), maar ze zijn ervan overtuigd dat alle religie verzonnen zijn. Dit is iets wat je bij andere religie niet echt ziet. Kunnen we hieruit concluderen dat aanhangers van het VSM hun eigen geloof ook minder serieus nemen?

Wat aanhangers van het VSM van andere religie vinden is duidelijk, maar wat vinden aanhangers van andere religie nou van het vliegende spaghettimonster? (bijv. christenen en moslims bevragen).

-eerst meer internetresearch over bekende meningen.

Misschien kunnen we deze vraag op de volgende manier aanpakken d.m.v een onderzoekje: Wat zijn vooroordelen wanneer mensen iemand met een vergiet over straat zien lopen? En wat zijn vooroordelen wanneer mensen iemand met een hoofddoek over straat zien lopen? Of van iemand met orthodoxe krullen? 

Worden aanhangers van het VSM serieus genomen?

Conclusie: Kunnen we (uit een onderzoek) concluderen of aanhangers van het VSM minder serieus worden genomen of worden ze door buitenstaanders als gelijk beschouwd?

Relatie tussen het VSM en wetenschap:

Hoofdvragen

 1. Hoe kijken mensen tegen dit geloof aan?
 • Aanhangers zelf
 • ‘buitenstaanders’ 
 1. Is het een religie te noemen? Wat is het nu echt?

Wie kunnen we spreken?

 • Aanhangers zelf
 • Aanhangers andere geloven
 • mensen op straat
 • Iemand met verstand van alle religie
 • Iemand van Raad v. State
 • (filosoof)
 • kerken in nederland benaderen voor bijwonen diensten

Aanhanger Jeroen Otten (Nijmegen)

jeroen@zekerwel.nl

Hij doet mee in dit promo-filmpje:

Pastafarisme in Nederland

Afgelopen maand (24 februari 2017) hadden we een interview met studenten van het SintLucas college uit #Eindhoven. Ze brachten o.a. een bezoekje aan Pastafari Jeroen Otten in #Nijmegen bij het Pastafarisch Genootschap. Het is een toffe reportage geworden! Hulde! R-Amen!

Geplaatst door Kerk van het vliegend spaghettimonster – Nijmegen op Woensdag 22 maart 2017

Aanhangers andere geloven

Aleid de Bruijn – Christendom 

Verstand van religie

Mw, Dr. J.J Jonneke Bekkenkamp

Faculteit de geesteswetenschappen, rekligiestudies.

j.j.Bekkenkamp@uva.nl

0205252010

Hobbis, G.G.A., PhD

Media Studies, Visual and Material Culture, Anthropology, Ethnography, Digital Humanities, Historical Sciences

g.g.a.hobbis@rug.nl 

Ook misschien interessant? Hij werkt in de richting van antropologie en journalistiek 

Michael Afanasyev, priester bij de kerk van vsm

Geen nummer, wel contactpagina https://doctorspaghetti.org/about/ & twitter

Aanhangers andere geloven

Verstand van geloven

Prof. dr. A. Huijgen, hoogleraar systematische theologie, ahuijgen@tua.nl

Prof.dr. T.A. Boer

Universitair docent ethiek, medische ethiek, Protestante Theologische Universiteit

088 3371716,

06 3027 6009 taboer@pthu.nl

(Is misschien interessant om de etische kant van het vsm te ondervragen)

Raad van state: 070 – 426 44 26

 • Aanhangers zelf:

Mienke de Wilde https://www.linkedin.com/in/mienke-de-wilde/ & https://www.facebook.com/iniemienie

https://historiek.net/pastafari-vliegende-spaghettimonster/81953/

https://www.ad.nl/binnenland/mienke-krijgt-haar-zin-niet-pastafarisme-is-geen-godsdienst~a3ebd386/?referrer=https://www.google.com/

 • Aanhangers andere geloven:

Hasna – Islam

Mohammed – Islam

Mevr. Grigorian (Christendom, docent maatschappijleer)

 • Iemand met verstand van alle religie:

Docenten levensbeschouwing https://www.linkedin.com/search/results/people/?keywords=levensbeschouwing&origin=SWITCH_SEARCH_VERTICAL

Godsdienstdocent Bona-

 • Iemand van Raad v. State

afdeling publieksvoorlichting van de Raad van State (070 – 426 42 51 of 070 – 426 40 33)

 • (filosoof)
 • kerken in nederland benaderen voor bijwonen diensten

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/raad-van-state-erkent-de-aanhangers-van-het-vliegende-spaghettimonster-niet-als-religieuzen~bb6b92ed/

Aanhanger van de kerk van het Vliegende Spaghettimonster

Dave Borghuis a.k.a. Pastafari DaveWebsite: https://daveborghuis.nl/wp/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *