Research, proces en reflectie column alcoholconsumptie

Aanleiding

Naar aanleiding van een boete die wij hebben gekregen voor het openen van een biertje op een plek waar een alcoholverbod geld, wilde wij samen een column schrijven. We kregen de boete uit onwetendheid over het feit dat het consumeren van alcohol op deze plek (het Stadspark Oude Dijk) niet is toegestaan. Op deze manier willen wij anderen informeren en waarschuwen, zodat hen niet hetzelfde zal overkomen.

Doelgroep

Onze doelgroep is jongeren tussen 17 en 25 die in Tilburg komen. We richten ons op deze groep aangezien deze leeftijd veel drinkt in parken.

https://www.trouw.nl/nieuws/pubers-en-drank-hoe-zit-dat-na-vijf-jaar-alcoholverbod-voor-18~bc3b313e/

De volgende drie vragen hebben we aan jongeren, tussen de 18 en 23 jaar oud, die in Tilburg wonen, gesteld via WhatsApp:

1. Weet je waar in Tilburg het drinken van alcohol in het openbaar (bijv. in parken) verboden is?

2. Letten jullie bij het betreden van een park op wat de regels hier zijn?

3. Zou het kunnen dat je wel is alcohol hebt geconsumeerd op een plek in Tilburg waar dit verboden is, zonder dat je je hiervan bewust bent?

De jongeren kunnen zich wellicht in ons kunnen herkennen waardoor we ze goed denken te kunnen bereiken door middel van onze persoonlijke ervaring. We zien het belang van het waarschuwen van deze leeftijdsgroep ook erg in, omdat we weten dat veel studenten weinig geld hebben en een boete van €104 hierdoor extra zwaar kan vallen.

We zijn van plan om het platform ‘In de buurt / Tilburg’ te benaderen en/of het Brabants dagblad, in de hoop dat ons column hier gepubliceerd wordt.

We hebben uiteindelijk gekozen voor Indebuurt Tilburg. De reden hiervoor is dat het Brabants dagblad iets te breed is. Indebuurt richt zich specifiek op Tilburg en aangezien onze column dat ook doet zou dit een betere optie zijn. Daarnaast heeft Indebuurt Tilburg een wat ‘lossere’ manier van schrijven en publiceren zij een wat laagdrempeliger soort artikelen. Dit past beter bij onze column, omdat wij een jongere doelgroep aan willen spreken en daar dus ook onze taal op hebben aangepast.

https://indebuurt.nl/tilburg/

Onderzoek

Hoofdonderwerp:

–          Plekken in Tilburg waar een alcoholverbod geldt.

Vragen die we aan de gemeente willen stellen:

(Alle vragen gaan over het consumeren van alcohol op plekken waar dit niet is toegestaan in Tilburg.)

 1. Waar is openbaar drinken in de stad wel/niet toegestaan? (We zijn specifiek benieuwd naar parken.)
 2. Op basis waarvan wordt besloten waar het wel/niet mag?
 3. Hoeveel overlast is er nou echt door het consumeren van alcohol op de plekken waar een verbod geld en wat voor soort overlast? Welke mensen melden dit het meest?
 4. Hoe zorgen jullie dat mensen van de regels af weten?
 5. Kan dit nog verbeterd worden?
 6. Hoeveel mankracht zetten jullie in om regels te handhaven? Alleen handhaving of ook politie?
 7. Krijgen jullie nu meer klachten van overlast dan voorheen (door corona)
 8. Hoeveel waarschuwingen/boetes worden er gemiddeld gegeven per week?
 9. Worden er sinds de corona crisis meer waarschuwingen/boetes gegeven dan voorheen?
 10.  

Vragen die we aan handhaving willen stellen:

(Alle vragen gaan over het consumeren van alcohol op plekken waar dit niet is toegestaan in Tilburg.)

1.     Geven jullie altijd een boete of waarschuwen jullie ook voor dit soort incidenten? Maken jullie bij het kiezen voor een gepaste straf onderscheid in merkbare overlast (zoals grootte van de groep, hoeveelheid geluid en hoe dronken mensen zijn)?

 • Wat voor reacties krijgen jullie als jullie een boete geven hiervoor?
 • Hoe denken jullie dat het boetes uitdelen hiervoor verminderd kan worden?
 • Krijgen jullie nu meer klachten van overlast dan voorheen (sinds de corona-crisis)?
 • Zijn jullie strenger geworden sinds de komst van corona? Merkt u een verschil in het aantal boetes dat u uitdeelt voor en na het begin van de corona-crisis
 • Heeft u zelf wel eens een boete gekregen uit onwetendheid?

Direct nadat wij de boete uitgeschreven kregen, hebben we aan een van de handhavers contactgegevens gevraagd om hem te kunnen interviewen. We ontvingen het mailadres van de handhaver Tim Slikkerveer en mailde hem twee dagen later met de vraag of wij hem telefonisch konden interviewen. Drie dagen later mailde hij terug met de mededeling dat hij dit met zijn leidinggevende ging overleggen en de vraag of wij wat voorbeeldvragen konden sturen. Vandaar hebben we vraag 1,3 en 4 toegestuurd en aangegeven dat we bij voorkeur graag cijfers zouden ontvangen.

Vervolgens mailde T.Slikkerveer dat hij geen toegang tot antwoord van al de vragen had. Hij vroeg om alle vragen die we beantwoord wilde hebben toe te mailen om vervolgens te overleggen met de afdeling communicatie en de afdelingen die bijvoorbeeld de statistieken bijhouden. We mailde de vragen zoals we deze voor de handhaving opgesteld hadden en wisten gelukkig dat we voor aanvullende vragen altijd nog mochten bellen. Een week later kregen we de volgende mail:

‘’Beste Thom en Mila,

Ik mail jullie vanwege de volgende update;

Op verzoek van de afdeling communicatie ga ik jullie vragen doorsturen naar Irma Galama, zij is de woordvoerster van de burgemeester. Graag zou ik van een van jullie een telefoonnummer noteren waarop jullie eventueel te bereiken zijn. Daarnaast zet ik dan jullie namen, dit e-mailadres, jullie opleidingsrichting en uiteraard jullie vragen naar haar door zodat ze dit zo spoedig mogelijk met jullie kan oppakken.

Het is even wat ge-mail, maar met een beetje geluk hebben jullie dan dadelijk wel de informatie die jullie nodig hebben.

Met vriendelijke groet,

Tim Slikkerveer.’’

Naar aanleiding van deze mail, belde ik meneer Slikkerveer aangezien wij onze vragen wat aan wilden passen, zodat hij deze door kon sturen. Dit was ten slotte iemand van de gemeente, maar voor de gemeente hadden we andere vragen opgesteld dan voor de handhaving. Vandaar hebben we de vragen wat aangepast en samengevoegd. Deze vragen zijn in de mail hieronder te lezen, waarvan ik telefonisch met meneer Slikkerveer had besproken dat hij deze naar mevrouw Galama zou doorsturen. Onder de de gestelde vragen, kun je ook meteen de antwoorden lezen die wij hebben ontvangen. Deze zijn in het rood gemarkeerd. De antwoorden zijn afkomstig van Rosanneke van Daele-Noomen (Communicatiemedewerker / ondersteuningsteam Woordvoering Gemeente Tilburg) en niet van mevrouw Galama (woordvoerster gemeente).

‘’Beste mevrouw Galama,

Wij zijn Thom en Mila en we studeren Journalistiek in Tilburg. Afgelopen 27 mei zaten wij ‘s avonds samen in het Stadspark Oude Dijk en hebben wij vernomen dat handhaving daar boetes uitdeelde aan mensen die er alcohol consumeerde, aangezien dit op deze plek verboden is. Wij vermoeden dat veel mensen hiervoor wel eens een boete krijgen door onwetendheid en daarom willen we hier graag een column over schrijven. Op deze manier willen wij inwoners van Tilburg graag informeren en waarschuwen.

We hebben voorheen al contact gehad met meneer T.Slikkerveer die werkt als handhaver. Echter, helaas gaf hij aan, dat hij geen toegang heeft tot alle informatie om onze vragen te kunnen beantwoorden. Vandaar is hij in overleg gegaan met zijn leidinggevende, de afdeling communicatie en de afdelingen die bijvoorbeeld de statistieken bijhouden. Op verzoek van de afdeling communicatie, zijn wij uiteindelijk naar u doorverwezen.

Al onze vragen gaan over het consumeren van alcohol op plekken waar dit niet is toegestaan in Tilburg. Bij voorkeur ontvangen wij heel graag cijfers/statistieken. We willen namelijk graag een goed beeld krijgen van de omvang van dit probleem en daarnaast een vergelijking van het aantal incidenten voor en na de komst van de corona-crisis maken.

Aangezien wij hebben begrepen dat het gewenst is om de vragen per mail te ontvangen, volgen deze hieronder:

 1. Waar is openbaar drinken in de stad wel/niet toegestaan? Wij zijn specifiek benieuwd naar parken.

Het is niet toegestaan  in het Kernwinkelgebied, Stadspark Oude Dijk, Kromhoutpark, Wilhelminapark en Stuivesantplein. In het Spoorpark is het wel toegestaan ( daar wordt ook alcohol verkocht)

 • Op basis waarvan wordt besloten waar dit wel/niet mag?

Als er sprake van overlast is,  gebeurt dit door middel  van aanwijzingsbesluit door het college van de gemeente Tilburg.

 • Hoeveel overlast is er nou echt en wat voor soort overlast door mensen die alcohol consumeren? Welke mensen maken hier voornamelijk melding van?

Omwonenden en bezoekers maken regelmatig meldingen van overlast. Vaak in combinatie met lachgas en cannabis/wiet/harddrugs, plus het achterlaten van een heleboel afval.

 • Zijn er meer (officiële) klachten van overlast door dit soort incidenten dan voorheen? (Sinds de komst van de corona-crisis.)

Over het algemeen zijn de aantallen gelijk. 

 • Hoeveel mankracht wordt er ingezet om de regels te handhaven? Alleen handhaving of ook politie?

Team Stadstoezicht werkt nauw samen met de politie. We controleren dagelijks meermalen de locaties waar het verboden is om alcohol te nuttigen/bij je te hebben.

 • Hoeveel waarschuwingen/boetes worden er gemiddeld in Tilburg gegeven per week voor dit soort incidenten?

Wekelijks worden er meerdere waarschuwingen en boetes uitgeschreven.

 • Worden er sinds de corona-crisis meer waarschuwingen/boetes gegeven hiervoor dan voorheen? Zo ja, waar ligt dit aan? (Bijvoorbeeld door meer mensen die openbare plekken opzoeken/door gesloten terrassen/door verveling/door strengere handhaving.)

Er is een kleine toename gezien van alcohol-gerelateerde zaken.

 • Worden dit soort incidenten strenger aangepakt sinds de komst van de corona-crisis?
 • Wordt er bij het uitdelen van straffen onderscheid gemaakt in merkbare overlast (bijv. grootte van de groep waarin alcohol geconsumeerd wordt, hoeveelheid geluid en hoe dronken mensen zijn)?
 • Hoe wordt ervoor gezorgd dat mensen van de regels afweten?

De regels zijn zichtbaar aan alle toegangswegen tot de parken, verder staat er van alles in de APV. Deze is de APV voor iedereen beschikbaar op internet: (https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Tilburg/361794.html).

 1. Hoe reageren mensen bij het ontvangen van een waarschuwing/boete hiervoor (naar politie/handhaving/gemeente toe)?
 2. Dienen veel mensen bezwaar in bij het ontvangen van een boete hiervoor? Waarom doen mensen dit wel/niet? 
 3. Denkt u dat mensen in Tilburg over het algemeen goed genoeg op de hoogte zijn van waar er wel/niet alcohol gedronken mag worden in Tilburg?
 4. Denkt u dat veel mensen die de fout in gaan en dus op een plek alcohol consumeren waar dit niet is toegestaan, onwetend zijn over dit feit?

15. Hoe denkt u dat het uitdelen van waarschuwingen en/of boetes hiervoor verminderd kan worden?

We zijn enorm benieuwd en horen graag van u. Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd en moeite.

Met vriendelijke groet,

Thom Engels en Mila Evers (06- 41878700)’’

Na ontvangst van de antwoorden hebben we Rosanneke van Daele-Noomen gebeld, aangezien we graag aanvullende vragen wilde stellen. We hadden namelijk nog lang niet alle informatie waarop we gehoopt hadden en we hadden het idee dat mevrouw van Daele-Noomen zich erg makkelijk van onze vragen had afgemaakt. Helaas wees ze er toch echt op om de nieuwe vragen weer toe te mailen aangezien ze deze dag geen tijd had. Toch kozen we ervoor om de dag erna langs te gaan, aangezien er ondertussen al zo veel tijd overheen was gegaan en dit de snelste manier zou zijn. Maar helaas was het gemeentehuis gesloten. Ook bij het stadskantoor van de gemeente Tilburg konden we niet verder geholpen worden. Vandaar kozen we er uiteindelijk voor om toch maar de opvolgende mail met aanvullende vragen te sturen:

‘’Beste mevrouw van Daele-Noomen,

 Als eerste willen wij u graag bedankt voor uw hulp en moeite bij het beantwoorden van onze vragen.

De aanvullende vragen gaan weer allemaal over het consumeren van alcohol op plekken in Tilburg waar dit niet is toegestaan. Bij voorkeur ontvangen wij heel graag meer cijfers/statistieken. We willen namelijk graag een goed beeld krijgen van de omvang van dit probleem en daarnaast een vergelijking van het aantal incidenten voor en na de komst van de corona-crisis maken. Het doel van ons column is andere mensen voorlichten/waarschuwen.

 Hopelijk kunt u ons nog verder helpen met de volgende tot nu toe onbeantwoorde vragen:

1.       U gaf aan dat omwonenden en bezoekers regelmatig melding maken van overlast. Kunt u hier cijfers geven ter inzage van het gemiddelde aantal meldingen per week?

2.       Denkt u dat veel mensen die de fout in gaan en dus op een plek alcohol consumeren waar dit niet is toegestaan, onwetend zijn over dit feit? Zo ja, hoe zou dit verbeterd kunnen worden? (bijv. meer waarschuwingsborden of voorlichtingen.)

3.     Kunt u cijfers geven ter inzage van het aantal handhavers en politiemannen die worden ingezet om de regels rondom het openbaar consumeren van alcohol te waarborgen?

4.     U gaf aan dat er een kleine toename te zien is in het aantal alcohol-gerelateerde zaken. Geld dit ook voor het aantal officiële waarschuwingen/boetes voor het consumeren van alcohol op plekken waar dit niet is toegestaan? Zo ja, wat is de toename in procenten en waardoor komt dit (denkt u)? (Bijvoorbeeld door meer mensen die openbare plekken opzoeken/door gesloten terrassen/door verveling/door strengere handhaving.)

5.     Kunt u cijfers geven van het aantal waarschuwingen/boetes die gemiddeld per week uitgedeeld worden?  (Gaat om het consumeren van alcohol op plekken waar dit niet is toegestaan in Tilburg.)

6.     Worden dit soort incidenten strenger aangepakt sinds de komst van de corona-crisis?

7.     Wordt er bij het uitdelen van straffen onderscheid gemaakt in merkbare overlast (bijv. grootte van de groep waarin alcohol geconsumeerd wordt, hoeveelheid geluid en hoe dronken mensen zijn)?

8.     Dienen veel mensen bezwaar in bij het ontvangen van een boete hiervoor? Waarom doen mensen dit wel/niet?

9.       Hoe denkt u dat het uitdelen van waarschuwingen en/of boetes hiervoor verminderd kan worden?

Het zou ontzettend fijn zijn als het u nog zal lukken om ons nog deze week of anders volgende week maandag de antwoorden toe te sturen. Volgende week is namelijk al onze deadline voor het afronden van de column.

We kijken enorm uit naar uw reactie en nogmaals bedankt.

Met vriendelijke groet,

Thom Engels en Mila Evers’’

Ten slotte ontvingen wij 22/06/2020 de volgende reactie per mail:

“Helaas kunnen we je de gevraagde cijfers niet leveren. Eventuele boetes, klachten etc. worden namelijk niet op deze manier geregistreerd. Mocht je nog vragen hebben? Bel me gerust. Ik ben op onderstaand nummer bereikbaar.”, aldus communicatie burgemeester Weterings.

We hebben nogmaals gebeld, maar mevrouw van Daele-Noomen had dat moment geen tijd voor ons en beloofde later op de dag terug te bellen. Aan deze belofte heeft zij zich niet gehouden. We hebben haar nog een aantal keer geprobeerd te bereiken, maar hier gaf zij geen gehoor aan.

Aangezien we al het afwachten ondertussen zat waren en we onze tijd in andere dingen wilde steken, hebben we besloten het hierbij te laten en te gaan schrijven met de informatie die we tot zover verzameld hebben.

Wat hebben we hiervan geleerd? (reflectie)

Het grootste punt wat we hiervan hebben geleerd is de benadering van de bronnen en volgorde van aanpak. Zoals hiervoor te lezen is liep het lang niet allemaal op rolletjes, vooral van de kant van de gemeente en handhaving. We begonnen met telefoongesprekken, wat uitliep tot mailwisselingen, maar vervolgens werd er via de telefoon weer niet opgenomen. Ook het langsgaan werkte niet in verband met de coronamaatregelen. De volgende keer moeten we wat minder afwachtend zijn in dit soort situaties. Soms kon het wel een week duren voordat er gereageerd werd en konden wij in de tussentijd niet verder. We hebben ons te afhankelijk opgesteld waardoor we steeds in afwachting waren. Door de tijd die er overheen ging verdween ons ‘coronahaakje’ en moesten we dus een nieuwe aanleiding vinden voor het schrijven van de column.

Wat wel een enorm voordeel is, is dat we echt alleen gebruik hebben gemaakt van primaire bronnen. Dit was voor ons allebei vernieuwend. Wat nog meer vernieuwend voor ons was, was het schrijven van een vrij informele tekst. We wilden het het liefst infotainment houden, wat een nieuwe vorm van journalistiek is.

Het samen schrijven was interessant, omdat we zo twee schrijfstijlen konden combineren. Dit zorgde er echter wel voor dat we met momenten té lang/veel aan een zin zaten te rommelen, wat misschien voor onnodig tijdverlies heeft gezorgd.

Het is goed dat we bij het maken van deze productie alle vijf de competenties wisten te dekken. Het schrijven van een infotainment tekst is voor ons allebei en binnen de journalistiek vernieuwend. We hebben een duidelijk publiek voor ogen gehad en ons publiek ook benaderd om informatie te winnen (zie statistieken). Voor ons research hebben we alleen primaire bronnen gebruikt wat het in ons opzicht een stuk betrouwbaarder maakt. Daarnaast hebben we alles op alles gezet om de benodigde informatie uit onze bronnen te krijgen, alleen was het jammer dat we maar heel weinig respons kregen hierop. De volgende keer zullen we dan ook kunnen kijken naar welke andere bronnen we kunnen raadplegen die wel mee zouden willen werken. Ook zouden we ons bijvoorbeeld voor kunnen doen als professionele journalisten, om zo serieuzer behandeld te worden, al is dit ook een ‘tricky’ zet. De competenties produceren en reflectie spreken voor zich. Al met al denk ik dat we erg trots kunnen zijn op het eindresultaat en hoe we het hebben aangepakt. Ondanks de vele tegenslagen tijdens het proces hebben we ons niet tegen laten houden en ondanks dat ons haakje verdween hebben we het alsnog relevant weten te maken. Zo hebben we toch een mooi product neer weten te zetten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *