Researchdossier: Kunnen mijn dochters zich nog vervelen?

Hoe verandert de vrijetijdsbesteding?

De recreant is de laatste decennia veeleisender geworden. Ook is de vraag naar recreatie diverser geworden. Dit komt o.a door de bevolkingsgroei, vergrijzing en het toenemende aantal allochtonen. Het recreatielandschap ontwikkeld zich hierdoor zo dat veel recreanten allemaal hun eigen verhaal hierover willen hebben. Kwaliteit, variatie en vernieuwing zullen steeds belangrijker worden.

Het aantal vrijetijdsactiviteiten waarin de gemiddelde Nederlander meedoet is de afgelopen decennia gestegen, maar toch blijven wandelen en fietsen de populairste buitenactiviteiten. Dit zal waarschijnlijk niet snel veranderen.

De studie ‘’De toekomst van toerisme, recreatie en vrije tijd’’ van kenniscentrum recreatie benadrukt de volgende kansen.

  • Het creëren van voldoende recreatiemogelijkheden in het groen, van de juiste kwaliteit, met name in het westen van het land. 
  • Het tot stand brengen van een recreatiesector die motor is van de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit. 
  • Het benutten van kansen om recreatie mee te koppelen met maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van waterberging. 
  • Het versterken van de toeristisch-recreatieve sector.

https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=1972&m=1422883000&action=file.download

Volgens de Academy for Leisure van de NHTV blijft de behoefte om samen dingen mee te maken altijd. Onder andere door automatisering met robots worden er steeds meer taken van mensen overgenomen en hebben we gemiddeld meer vrije tijd te besteden.

Wat een steeds belangrijkere rol begint te spelen is zingeving. Eerst wilden mensen vooral ervaringen meemaken, nu moet het ook ‘transformative’ zijn. Dit houdt in dat mensen ook iets willen veranderen aan zichzelf, bijvoorbeeld dat mensen niet alleen meer naar een festival gaan voor een dag, maar naar een evenement georganiseerd om een thema zoals yoga of sport. 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2797398/Vrije-tijd-in-2050-veel-meer-digitaal-maar-dan-wel-samen-met-je-vrienden

Het recreatieaanbod is enorm gestegen in de laatste jaren en dit zal zo blijven. Volgens Goof Lukkens zal dit alleen veranderen als er iets heel groots in de wereld gebeurd (zoals een 3e wereld oorlog). Hij werkt al 25 jaar in de vrijetijdsbranche en heeft het altijd zien groeien.

Mensen hebben meer mogelijkheden om vrije tijd door te brengen dan vroeger. Ook economisch gezien is hier meer ruimte voor. Betaalde, gratis en huiskameractiviteiten nemen toe. Hier moet je vooral denken aan Netflix, meer technologische ontwikkelingen zoals VR en hologrammen, waardoor mensen niet meer perse hun huis uit hoeven voor recreatie. Mensen kunnen het entertainment als het ware naar hun toe halen. Toch verwacht Lukkens niet dat het samen vrije tijd besteden en recreatie buiten de deur zal verdwijnen.

Dit is onder andere omdat bijvoorbeeld ‘millenials’ worstelen met veel prikkels, zoals social media, werk, opleiding, trends etc. Lukkens vroeg zich af of mensen hier verder in doorslaan of zicht juist afkoppelen van het digitale leven en meer de natuur gaan opzoeken. Hij verwacht dat mensen meer in de stad leven doordweeks om te werken en in hun vrije tijd zich terugtrekken naar de natuur. Dit gebeurt nu ook al. Er komt namelijk een steeds groter aanbod op het gebied van kamperen. Glampings en Bamping (Back to basic kamperen) zijn hier een voorbeeld van.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *