Challenge day 2

Met ons groepje, bestaande uit: Mila, Thom, Liam, Lisanne en Iza hebben we de volgende opdracht gekregen om binnen een dag af te handelen. Directeur Marjo Spee vertrekt bij de FHJ. Bedenk een opzet voor een crossmediale productie voor Fontys Bron. Het plan voorziet in een tekst-, een video-, een audio en een visual-element. Werk één van die elementen uit tot een daadwerkelijke productie.  

Hierbij wat we besproken hebben tijdens onze vergadering en de individuele plannen.

 Video: Beeld vanuit andere mensen die vertellen over Marjo (leerlingen, docenten) Liam 

Tekst: Introductie van Marjo Spee, Quote (Nieuwsartikel) Lisanne 

Podcast: Marjo Spee Mila & Thom 

Visual-elementen: Tijdlijn over belangrijke momenten (met foto’s en titels) Iza 

Wat is crossmedia?  

Extra platform van een productie. Platforms die elkaar aanvullen.  

Wat willen we van Marjo weten?  

  •  Wat waren waardevolle momenten voor jou als directrice? 
  •  Welk advies zou jij de volgende directeur geven? 
  •  Wat was voor jou de reden om een overstap te maken van communicatie naar journalistiek?  
  •  Als directrice moet je misschien soms offers maken waar je het niet altijd mee eens bent. Hoe kijk je nu terug naar deze momenten?  

Visual-elementen (Tijdlijn)

In deze tijdlijn laten we de hoogtepunten zien van Marjo Spee uit haar jaren op de Fontys.  

De tijdlijn geeft de tijd aan tussen 1987 en 2020. Hierin verschijnen momenten die zich hebben afgespeeld tijdens haar carriere. Zo vertelt Marjo in haar interview (podcast) wat voor haar belangrijke momenten zijn geweest.  

De tijdlijn is een visueel element. Je ziet op de tijdlijn verschillende jaartallen staan waarbij titels staan. Bij elke titel zit een kortverhaal over de gebeurtenis die zich destijds afspeelden.  

Hieronder staan de hoogtepunten die ook op de tijdlijn staan vermeld:  

  • Mindlabs  MindLabs is voor Fontys Hogeschool Journalistiek een living lab. We experimenteren steeds meer met nieuwe technologieën zoals 360-graden-video, augmented reality en virtual reality, om het publiek bij het verhaal te betrekken. Zo kunnen journalisten lezers en kijkers verhalen aanbieden die verder gaan dan wat we nu gewend zijn. De centrale vraag daarbij is altijd hoe het publiek dit ervaart. En hoe we een nieuwe technologie nog beter kunnen inzetten”, aldus Marjo Spee, directeur Fontys Hogeschool  Journalistiek. 
  • Fontys Hogeschool journalistiek. – Bericht van directeur Marjo Spee op Facebook. ‘’Met grote schrik, verslagenheid, verwarring en verdriet heeft ons vanmiddag het droevige bericht bereikt dat onze student vandaag in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven is overleden. Op dit moment gaan onze gedachten uit naar de familie, vrienden en kennissen.” 
  • “We hadden de verwachting dat het aantal studenten langzaam zou toenemen en wilden bekijken of we deze didactiek voor heel FHJ konden doorvoeren.” Voor Marjo Spee was dit een van haar moeilijkste beslissingen in tijden, wat ook terug te horen is tijdens het interview.  

Research Marjo Spee

https://inbetween-mediation.nl/over_mij/

Haar eigen bedrijf

https://www.linkedin.com/in/marjospee/

Haar LinkedIn pagina:

Mijn passies zijn; het coachen en leidinggeven aan professionals en conflicten oplossen, het liefst in het vakgebied onderwijs of de gezondheidszorg. Daarbij maak ik graag gebruik van Co-active coachingsvaardigheden en NLP technieken.

Fontys hogeschool Journalistiek kenmerkt zich door innovatief onderwijs. Betrouwbaar, betrokken en ontwikkelingsgericht zijn onze kernwaarden.

Als organisatiesocioloog ben ik afgestudeerd op ‘sociale innovatie’ en ga ik er vanuit dat het voor zowel de mensen als de organisatie het beste is als mensen worden ingezet op hun sterkten.

Specialties: Co-active coach (CTi), MfN register mediator, gespecialiseerd in arbeidsconflicten, organisatiesocioloog-afgestudeerd op sociale innovatie, directeur Journalistiek in het Hoger Beroeps Onderwijs en Master in NLP.

Plan nieuwsbericht:

Het publiceren van een nieuwsbericht op Fontys Bron over het vertrek van Marjo Spee. Met hierin de gevolgen van haar vertrek en het uitzicht dat nu in het verschiet ligt voor Fontys.

Hiervoor willen we Marjo Spee & (vervangend? Of iemand die erover gaat) directeur Fontys spreken.

–     Max 300 woorden.

–     Inhoud: Marjo Spee verlaat Fontys, wat betekend dit precies voor Fontys?

–     Inleiding: Reden vertrek Marjo, is er al een vervanger gevonden?

–    Middenstuk: Wat waren de invloeden die Marjo had op Fontys, wat zal er veranderen na haar vertrek? Wat voor eigenschappen worden in een nieuwe directeur gezocht? Zijn er al gegadigden?

    Slot: Marjo en Fontys aan het woord over hun wensen voor de toekomst van Fontys. Verwijzing naar podcast, video & visuele elementen.

In deze video zullen diverse leerlingen & docenten in beeld komen en zullen kort op de onderstaande vragen antwoord geven. De naam en leerjaar/vak van iedere leerling en docent zal onder in beeld toegevoegd worden.

Ga naar het FHJ en vraag leerlingen en docenten of je hen mag interviewen.

Tussen leerlingen van hetzelfde leerjaar zal een korte fade-out zijn zonder bijzondere vermelding ertussen. Zodra we overgaan naar leerlingen van een hoger jaar zal dit kort vermeld worden in de fade-out. Ook bij het overgaan op docenten is dit het geval.

Zodra iedereen in beeld is geweest zal iedereen nog kort iets tegen haar kunnen zeggen.

Laat zachtjes en rustig een muziekje op de achtergrond worden afspelen.

Probeer leerlingen te vinden die in de klas van de overleden leerling zaten en vraag hen naar de rol die Marjo voor hun speelde in deze periode.

Leerjaar 1: Vragen hoe Marjo bij hen overkomt en wat zij van haar verwachten. Wat hebben ze over haar gehoord. Wat vinden ze van haar vertrek à Deze groep kent haar nog niet goed en dus zal deze info vrij oppervlakkig blijven.

Leerjaar 2: Vragen welke verwachtingen leerlingen hadden van Marjo en hoe zij deze heeft waargemaakt. Wat vinden ze van haar vertrek?

Leerjaar 3: Vragen naar welke rol heeft Marjo voor hen gespeeld gedurende hun opleiding en geef hier een voorbeeld van. Benoem een noemenswaardige interactie die ze met haar hebben gehad. Wat vinden ze van haar vertrek?

Leerjaar 4: Vragen hoe deze leerlingen hun schooltijd op de FHJ hebben ervaren met Marjo als directrice. Welke invloeden van Marjo hebben ze duidelijk zien terugkomen in het onderwijs en sfeer op school. Wat vinden ze van haar vertrek?

Iemand die Marjo persoonlijk kent: Vragen naar een anekdote over Marjo. Welke eigenschap(pen) als directrice respecteert de docent het meeste bij Marjo? Wat onderscheidt haar van andere directeuren en directrices?

De podcast hebben we uitgewerkt en gemaakt, alleen is het bestand te groot om te uploaden. Deze zullen wij dus donderdag aan jullie laten horen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *